Saturday, November 9, 2013

Student

Varför ska jag och alla andra människor inte få välja själva om dödshjälp! Jag bestämmer själv över min egen kropp, om jag pågrund av svåra smärtor och obotlig sjukdom som kommer leda trough dö hideout vill av flooziea mitt liv. Tycker jag att jag ska ha rätten till att göra det på ett värdigt sätt. Vi bestämmer själva över våra liv. Då bör de människor som vill kunna få dödshjälp, när troops är döende ska man ha retreat rätten att få dö på ett värdigt sätt. creation bör även se över etiken eftersom sjukvården inom den palliativa vården i Sverige, ibland ger döende patienter stora mängder smärtstillande. Ibland till den gränsen att den döende lika gärna kunde ha dött av en över state of matter. Lagen i Sverige borde förtydligas, vad som ska gälla. Många läkare och sjuksköterskor står inför väldigt kniviga beslut och som gör att det är svårt att veta vad som gäller när det kommer till döende patienter.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Ett exempel på detta är den läkare från Astrid Lindgrens barnsjukhus som gav ett barn som var döende, en dödlig dos av smärtstillande. En människa ska själv få bestämma hur mycket lidande den ska behöva stå ut med. Eftersom bara de döende ska få dödshjälp d&arin g; vet man att lidandet och smärtan int! e kommer ta slut eller bli bättre. Sverige bör ta lärdom av andra länder t.ex. I Nederländerna där ser lagen ut såhär: ”Lagen säger att dödshjälp inte är straffbart om en läkare följer de kriterier som specificeras i lagen. Enligt dessa måste patienten ha gjort en frivillig,...If you want to get a across-the-board essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment